OMM Podcast: Günün Sonunda

OMM Podcast’in “Günün Sonunda” sergisi kapsamında gerçekleşen kayıtlarda OMM ekibi, sergideki sanatçılarla eserleri, üretim pratikleri, gezegenin şimdiki ve gelecek halleri üzerine konuşuyor.

Söyleşi: Sergen Şehitoğlu

İnsan faaliyetinin merkezindeki simetri, tekrar ve çeşitlilik arayışımız gezegeni nasıl şekillendiriyor? “Rastlantı ve Zorunluluk – Mojave Çölü” (2018) çalışmasında uydu görüntülerini kullanarak ABD’deki Mojave Çölü’nü müze duvarında haritalayan Sergen Şehitoğlu ile insanlığın gittiği her yere izini bırakma dürtüsü, kontrol sistemlerinin hakim olduğu bir dünyada yeni mahremiyet ve tüm uçakların son varış noktasını konuştuk.

https://www.omm.art/tr/editoryal/soylesi-sergen-sehitoglu

https://omm.art/en/news/in-conversation-sergen-sehitoglu

Share your thoughts